شماره گذاری قدیمی چدن ها

چدن های قدیمی

شماره گذاری سابق چدن ها همانند فولادها مبتنی بر استاندارد DIN 17007 sheet 3 با هفت شماره گذاری به صورت
x . xxxx – xx انجام می شود . شماره گذاری قدیمی چدن ها مطابق با جدول در شرایطی که شماره نخستین و گذشته از ممیز , صفر باشد , سه تیم از آلیاژهای آهنی دربرگیرنده آهن ناپخته , شمش های آلیاژساز یا این که آمیژان و چدن ها معرفی می شود . شماره های بعداز نقطه اعشار هرکدام معانی و مضمون‌ مشخصی دارا‌هستند . آشنایی با انواع فلزات

میلگرد آجدار ۱۶شاهرود A3

شماره گذاری نو چدن ها :

الگوی شماره گذاری چدن ها مبتنی بر استاندارد نو آلمان در جدول تحت نشان داده شده‌است .
ویژگی های میلگرد

در بخش اولیه و دوم از عدد 5 و یک ممیز به کار گیری می شود . در بخش سوم برای انتخاب صورت گرافیت و در بخش چهارم برای گزینش ساختار مسئله چدن از عدد ها نشان داده شده در جدول بالا به کار گیری می شود . بخش 5 و 6 مطابق با استاندارد های دیگر لبریز می شود . شماره گذاری قدیمی چدن ها

اسم گذاری چدن ها بر پایه ی  استاندارد آلمان ( DIN ) :

در استاندارد DIN – EN 1560 , اسم گذاری تازه چدن ها به صورت یکدست و مشابه به فولادها تعریف شده‌است که با آنچه تا به امروز بازدید شده , متعدد است , البته در نامگذاری سابق اشکال چدن ها , برای هریک از آن‌ها به صورت غیر وابسته , سیستم اسم گذاری موجود است .

کار با فولاد ضد زنگ سازه ای
اسم گذاری نو مبنی بر ساختار , خاصیت مکانیکی و ادغام شیمیایی :
اسم چدن مطابق با استاندارد DIN – EN 1560 از شش بخش درست شده شده‌است ( همانند جدول تحت ) . شماره گذاری قدیمی چدن ها

در بخش اولیه اسم چدن , پیشوند EN آمده و نشان دهنده مدرک استاندارد اروپایی است . در بخش دوم , عبارت  نحوه محاسبه قطر میلگرد GJ مستعمل که G معرف Cast و J معرف Iron میباشند . در بخش سوم اسم چدن , از حروفی برای گزینش صورت گرافیت , به کار گیری می شود . در بخش چهارم در صورت نیاز از حروف نشان داده شده در جدول برای ساختار و مورد آلیاژ به کار گیری می شود . بخش پنجم می‌تواند دربرگیرنده خاصیت مکانیکی یا این که مخلوط شیمیایی باشد . در بخش ششم و انتهایی , حروف مازاد آمده و گویا مدل امتحان برای گزینش خاصیت چدن است .

شماره گذاری دیرین چدن ها :

شماره گذاری سابق چدن ها همانند فولادها مبنی بر استاندارد DIN 17007 sheet 3 با هفت شماره گذاری به صورت

قیمت ورق آهن امروز
x . xxxx – xx انجام می شود   شماره گذاری قدیمی چدن ها

مطابق با جدول چنانچه شماره اولیه و گذشته از ممیز , صفر باشد , سه تیم از آلیاژهای آهنی مشتمل بر آهن نپخته , شمش های آلیاژساز یا این که آمیژان و چدن ها معرفی می شود . شماره های بعداز نقطه اعشار هریک معانی و معنا مشخصی دارا هستند . شماره گذاری قدیمی چدن ها شماره گذاری نو چدن ها :
الگوی شماره گذاری چدن ها مبتنی بر استاندارد نو آلمان در جدول تحت نشان داده شده‌است .

قیمت ورق سیاه 6 میل

قیمت تیرآهن ترک در مشهد

در بخش نخستین و دوم از عدد 5 و یک ممیز به کارگیری می شود . در بخش سوم برای انتخاب صورت گرافیت و در بخش چهارم برای گزینش ساختار مسئله چدن از عدد ها نشان داده شده در جدول بالا استعمال می شود . بخش 5 و 6 مطابق با استاندارد های دیگر مالامال می شود . شماره گذاری قدیمی چدن ها

اسم گذاری چدن ها بر پایه ی استاندارد آلمان ( DIN ) :

قیمت تیرآهن هاش در تهران

در استاندارد DIN – EN 1560 , اسم گذاری نو چدن ها به صورت یک پارچه و مشابه به بولت چیست و چه کاربردی دارد فولادها تعریف شده‌است که با آنچه تا به امروز تماشا شده , گوناگون است , ولی در نامگذاری دیرین گونه های چدن ها , برای هر کدام از آنان به صورت غیر وابسته , سیستم اسم گذاری موجود هست . شماره گذاری قدیمی چدن ها
اسم گذاری نو مبتنی بر ساختار , خاصیت مکانیکی و مخلوط شیمیایی :
اسم چدن مطابق با استاندارد DIN – EN

قیمت میلگرد 16 در مشهد